Video

Kreativt og EFFEkTIVt

FUTU er et full-service innovationsbureau, DER arbejder MED design, strategi og co-creation. vi løser små SOM store opgaver for vores kunder - alt fra en enkelt times rådgivning eller layoutopgave, til store innovations- og designforløb. 

RING PÅ 42801866 ELLER SKRIV TIL LOTTE@FUTU.DK 
HVIS DU ØNSKER MERE INFO ELLER ET TILBUD.


servicedesign.jpg strategi.jpg

SERVICE DESIGN

Vi udvikler nye services for kunder og optimerer eksisterende. Markedet kortlægges og vi arbejder med behov/adfærd/nudging og tester/prototyper med målgruppen, specialister og interessenter. Ved at designe en stærk service får brugeren en optimal oplevelse og I får en konkurrencemæssig fordel. Vi følger opgaven helt til dørs ift. implementering og grafiske eller designmæssige leverancer.

BUSINESS DESIGN

FUTU forretningsudvikler med øje for eksekvering og fremtidspotentialer. Vi udfordrer 'plejer' og arbejder med disruption som vilkår. Vi designer strategier, scenarier, visioner og ny organisations- eller forretningsmodel. Vores engagerende udviklingsforløb sikrer ejerskab, synergi og realisérbarhed. Business design omfatter også hjælp til strategisk kommunikation og adfærdsændring internt/eksternt.

analyse.jpg design-branding.jpg

ANALYSE

FUTU laver analyser på baggrund af research, kortlægning, international scanning, interview, involvering og observation til f.eks. forundersøgelser & byggeprogrammer. Det kan være inden for service design, forretnings- og produktudvikling, disruption, churn, branding eller byudvikling og arkitektur. FUTU kan lave selve analysen på baggrund af eksisterende researchmateriale, men kan også stå for alt research, involvering og efterfølgende produktion af layout, infografik, diagrammer, illustrationer og foto.

DESIGN & BRANDING

FUTU designer til virksomheder, organisationer og myndigheder. Som en del af processen arbejder vi med Design Thinking, oplevelser, adfærd, storytelling, koncept- og idéudvikling og fokuserer på visuelt at formidle kundens DNA. Vi designer fx identiteter, ikoner, infografik, brands, kampagner, produkter og emballage, spil, info- og undervisningsmaterialer. FUTU leverer fysiske, trykte og digitale løsninger.

inddragelse.jpg oplaeg-foredrag.jpg

INDDRAGELSE

FUTU har tung erfaring med inddragelse og co-creation med målgrupper ifm. udviklingen af services, produkter og strategier. Vi gør det intelligent, så interessenter bliver hørt og føler ejerskab. Input  registreres fx via specialdesignede dialogredskaber, foto, video eller lyd. Vi analyserer rådata, målretter og konceptudvikler idéer og får feedback, så løsningen i sidste ende matcher målgruppen præcist.

 

OPLÆG

FUTU holder løbende oplæg på konferencer, events, i netværk og virksomheder. Et FUTU oplæg er visuelt inspirerende og gi'r fx internationalt udsyn og nye perspektiver på fremtidstendenser. Vi holder bl.a. oplæg om strategisk inddragelse af målgrupper i udvikling af produkter, services og strategi, om disruption og om hvordan design bruges strategisk. Vi fortæller også gerne om livet som iværksættere og entrepreneurship. Oplæg skræddersyes til dagen og deltagerne. 

workshop.jpg spil-dialogredskab.jpg

WORKSHOP

FUTU er kendt for at afholde professionelle, involverende og visuelle workshops – typisk med 20-500 deltagere. En workshop er ofte på 2-5 timer hvor tiden udnyttes optimalt og energien opretholdes med f.eks. kick-off oplæg, running brainstorms og øvelser med specialdesignede dialogredskaber & spil, og hvor alt bliver registreret til senere analyse. Vi er eksperter i at få vidt forskellige mennesker til sammen at udvikle nye produkter, services og løsninger. FUTU kan stå for rekruttering, planlægning, grafisk identitet og design, udvikling af dialogredskaber, facilitering, registrering og efterfølgende analyse. 

SPIL & DIALOGREDSKABER

FUTU udvikler spil og dialogredskaber – både til éngangsbrug og til produktion. Vi har stor erfaring med at designe et redskab, så det præcist indhenter den viden målgruppen ligger inde med, eller registrerer og understøtter en idéudvikling f.eks. i et innovationsforløb. Spil og dialogredskaber kan også bruges som læringsredskab til børn og unge og til at styrke arbejdspladser i at udvikle samarbejdet, kortlægge samarbejdsflader og skabe visuelt overblik over potentialer og udfordringer.

bygeherreraadgivning.jpg innovationsfoerlob.jpg

BYGHERRERÅDGIVNING

FUTU leverer forundersøgelser, visionsudvikling og konkurrence- og byggeprogram for en række kommuner, fonde, private bygherrer og tegnestuer, ifm. byudvikling og byggeri. Herunder international research, behovsafdækning, brugerinvolvering, prototyping, kortlægning af synergier, koncept, analyse/diagram/tegning og rådgivning ved konkurrencer.

INNOVATIONSFORLØB

FUTU har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre store innovationsforløb. Vi kan varetage et forløb med f.eks. research, behovsafdækning, brugerinvolvering, co-creation, prototyping, analyse, strategi, markant idé- & konceptudvikling og design, hvor resultatet er direkte implementerbart – som et produkt, en service eller en strategi.

FUTUs innovationsarbejde er blevet anerkendt som 'Best Practice' af EU!